Kỹ thuật chuẩn bị file xuất phim và ghi bản kẽm

1. Lên kế hoạch rõ ràng

Việc xuất phim (hoặc ghi bản), phơi bản, in và thành phẩm sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu bạn thực hiện không đúng kế hoạch điều đó không có nghĩa là nhà in phải tăng tốc để kịp tiến độ cho bạn. Các máy in đều làm việc với một lịch dày đặc, các tờ in phải có thời gian để khô và nếu chế bản gặp sự cố, nó phải mất rất nhiều thời gian để mọi việc trở lại trật tự. Do đó, một kế hoạch được xây dựng cụ thể, rõ ràng, chi tiết sẽ giúp việc xuất phim và ghi bản kẽm đạt chất lượng tốt nhất.

2. Trapping

Trapping là kỹ thuật dùng để giảm thiểu sai số chồng màu trong quá trình in. Hoặc là bạn sẽ tự làm điều này và thông tin cho nhà in biết, hoặc là bạn để cho họ thực hiện việc trapping. Trapping vừa là kỹ năng vừa là nghệ thuật. Vì vậy, bạn nên lưu ý kỹ đến vấn đề này.

ky-thuat-chuan-bi-file-xuat-phim-va-ghi-ban-kem-1

3. Soát lỗi

Thông thường khách hàng sẽ kiểm tra bản in thử mà bạn in ra, nhưng thông thường họ chỉ đọc lướt qua nên có thể sẽ bỏ sót lỗi. Tốt nhất bạn phải là người tự kiểm tra lỗi cho tất cả các tài liệu của mình.

4. Phần mềm (Software)

Nên sử dụng những phần mềm ứng dụng quen thuộc của nhà in như: PageMaker, QuarkXpress, Illustrator, Freehand, CorelDraw, Photoshop, Indesign. Bên cạnh đó bạn cũng nên sử dụng các phần mềm ứng dụng cho đúng chức năng chính của nó, chẳng hạn như sử dụng PageMaker hoặc QuarkXpress cho công việc dàn trang.

Illustrator, Freehand, CorelDraw phù hợp cho các công việc vẽ các đối tượng đồ họa hoặc thiết kế những trang đơn. Còn về công việc xử lý ảnh, Photoshop là phần mềm thích hợp nhất.

5. Đặt tên file

Tài liệu của bạn có thể được xử lý trong các chương trình ứng dụng khác nhau chạy trên những hệ điều hành khác nhau để bình bản, xuất ra phim hay ra bản. Mỗi hệ điều hành hoặc chương trình ứng dụng có những quy luật riêng của nó gắn liền với tên file.

Để tránh những vấn đề khó khăn cần phải đổi tên file hoặc không thể đọc được, không nên đặt tên file dài quá 25 ký tự, sử dụng dấu gạch dưới thay vì dùng khoảng trắng nếu bạn muốn phân tách các từ trong tên file. Đừng bao giờ bắt đầu hoặc kết thúc tên file với khoảng trắng, dấu / hoặc \ hoặc dấu : trong tên file. Tránh việc dùng nhiều hơn một dấu chấm (.) trong tên file.