Thẻ: hướng dẫn chế bản kẽm

Kỹ thuật chuẩn bị file xuất phim và ghi bản kẽm

ky-thuat-chuan-bi-file-xuat-phim-va-ghi-ban-kem-1
1. Lên kế hoạch rõ ràng Việc xuất phim (hoặc ghi bản), phơi bản, in và thành phẩm sẽ mất