Thẻ: quy trình ép decal chuyển nhiệt lên vải

Quy trình làm số áo, tên cầu thủ ép nhiệt

quy-trinh-lam-so-ao-ten-cau-thu-ep-nhiet-1
Decal ép chuyển nhiệt được áp dụng trong việc làm số áo cầu thủ, tên cầu thủ, tên vận động

Hướng dẫn ép đề can chuyển nhiệt lên vải

huong-dan-ep-de-can-chuyen-nhiet-len-vai-1
Hướng dẫn ép đề can chuyển nhiệt lên vải - Cách in decal nhiệt lên quần áo bóng đá, áo