Thẻ: in ống đồng là gì

Hướng dẫn kỹ thuật in ống đồng

Một số sản phẩm sử dụng phương pháp in ống đồng
In ống đồng (Gravure printing) là phương pháp in lõm, tức là trên khuôn in, hình ảnh hay chữ viết